• Eesti
 • Suomi
 • Lokuta
  Lokutan Lomakeskus Raplamaal

  Hinnasto


  Lepopäivät ja niitä edeltävät päivät

  • Koko talo 600 EUR (30 majoituspaikkaa) (joulukuussa 700 EUR)
  • Käyttöaika 16:00 – 12:00

  Kesä-, heinä- ja elokuussa vuokraamme viikonloppuina ainoastaan koko lomakeskuksen (sisältää myös grillimökin ja piha-alueen käytön) hinnalla 700 EUR (hinta voimassa enintään 50 hengelle)

  Työpäivinä

  • Koko talo 500 EUR
  • Käyttöaika 16:00 – 12:00

  Hinnat voimassa enintään 30 hengen majoituksen ja 50 hengen salin käytön tapauksessa.
  Yksinomaan majoitusta pystymme tarjoamaan maanantain ja perjantain välisenä aikana siitä erikseen sopimalla!

  Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  Tarjoamme myös ruokailua, kysy tarjousta


  Lokutan lomakeskuksen varausehdot

  • Lomakeskuksen varaus astuu voimaan OÜ Maarohin toimittaman ennakkolaskun maksamisella (50% talon käytön hinnasta). Ennakkolaskun maksamisella katsotaan asiakkaan ja lomakeskuksen välinen sopimus solmituksi, sopimuksen erillisiä liitteitä ovat erikseen sovittujen ehtojen lisäksi myös nämä varausehdot ja ja Lokutan lomakeskuksen järjestyssäännöt. Mikäli asiakas ei maksa ennakkolaskua eräpäivään mennessä, niin varaus ei astu voimaan.
  • Varauksen peruutustapauksessa asiakkaan maksamaa ennakkomaksua ei palauteta. Mikäli varaus perutaan 10 päivää ennen tapahtuman alkamista, asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa Lokutan lomakeskukselle ennakkomaksun lisäksi muita hyvityksiä, eikä muita maksuja.
  • OÜ Maarohi toimittaa 10 päivää ennen tapahtuman alkamista asiakkaalle laskun kaikista käytettävistä palveluista ja se on maksettava viimeistään 5 päivää ennen tapahtuman alkamista.
  • Lokutan lomakeskuksella on oikeus lisäksi vaatia 200 euron suuruisen käsirahan maksamista, joka palautetaan talon luovutuksen yhteydessä tapahtuman päätyttyä, mikäli kaikki on kunnossa eikä mitään vahinkoja ole aiheutettu.
  • Asiakas nimeää tapahtumalle vastuuhenkilön (asiakkaan edustaja).
  • Asiakkaan edustajan on Lokutan lomakeskuksen järjestyssäännöistä tiedotettava kaikille tapahtumaan osallistuville.
  • Mikäli lomakeskus joutuu lopettamaan tapahtuman ennen sovittua määräaikaa Lokutan lomakeskuksen järjestyssääntöjen rikkomisen takia, ei asiakkaan maksamaa ennakkomaksua palauteta ja lomakeskuksella on oikeus esittää asiakkaalle lasku kaikista sovituista palveluista huolimatta siitä, onko asiakas käyttänyt palveluita sovitussa määrin vai ei.
  • Asiakkaan ja/tai niiden henkilöiden, joista asiakas on vastuussa, aiheuttamien vahinkojen korvaus tapahtuu joko käteisella paikan päällä tai Lokutan lomakeskuksen asiakkaalle esittämän laskun mukaan. Mikäli ennen tapahtuman alkamista on maksettu käsiraha, vahingot korvataan siitä. Käsirahan ylittävät vahingot tulee korvata erikseen.
  • Asiakkaalla on velvollisuus esittää kaikki lomakeskuksen esittämiä laskuja koskevat valitukset kirjallisesti 3 (kolmen) päivän kuluessa laskun saamisesta. Valituksen tulee sisältää perustelut, missä määrin ja mistä syystä perustein lasku ei asiakkaan mielestä ole maksukelpoinen. Mikäli asiakas ei esitä valitusta oikea-aikaisesti tai sitä ei ole vaatimusten mukaisesti perusteltu, asiakkaalla ei ole myöhemmin oikeutta kieltäytyä laskun maksamisesta sen epäkohtiin vedoten.

  Lokutan lomakeskuksen järjestyssäännöt

  • Lomakeskuksessa oleskelevien asiakkaiden on noudatettava lomakeskuksen järjestyssääntöjä.
  • Asiakkaan on huolehdittava siitä, että kaikki hänen tapahtumaan kutsumansa tai siihen päästämänsä henkilöt noudattavat järjestyssääntöjä. Lomakeskuksen edessä on kaikkien sellaisten henkilöiden käyttäytymisestä ja sen seurauksista vastuu asiakkaalla.
  • Vieraita otetaan vastaan sovittuna saapumispäivänä kello 16.00 alkaen (ellei toisin ole sovittu). Huoneet tulee vapauttaa ja luovuttaa avaimineen lomakeskuksen emännälle sovittuna lähtöpäivänä viimeistään kello 12.00 vastuuhenkilön ennalta suorittaman tarkastuksen jälkeen.
  • Lomakeskuksessa tulee käyttäytyä tavanomaisia kohteliaisuussääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen. Lomakeskuksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Kaiken lomakeskuksessa tapahtuvan toiminnan on oltava turvallista siihen osallistujien ja muiden henkilöiden terveydelle, lomakeskuksen ja siellä oleskelevien henkilöiden omaisuudelle tai ympäristölle.
  • Roskien heittäminen maahan on lomakeskuksen alueella kielletty. Asiakkaan täytyy omat roskansa siivota. Asiakas sitoutuu ottamaan tuomansa pakkaukset, pullot, tölkit yms. sekä tapahtuman toteutuksessa käytetyt apuvälineet lomakeskuksesta lähtiessä mukaan.
  • Asiakkaan täytyy ottaa huomioon, että lomakeskus sijaitsee keskellä luontoa ja siitä syystä voivat luonnossa vapaasti kulkevat hyönteiset, linnut tai eläimet keskuksessa oleskelevia henkilöitä häiritä. Lomakeskus ei ole vastuussa luonnon aiheuttamista mahdollisista epämielyttävyyksistä.
  • Moottoriajoneuvoilla ajaminen ja niiden pysäköinti on lomakeskuksen alueella sallittu ainoastaan siihen tarkoitukseen määrätyillä paikoilla.
  • Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen tarkoitukseen määrätyillä ja asianmukaisesti merkityillä paikoilla. Sisätiloissa tupakointi on ankarasti kielletty.
  • Ilutulitteiden ja muun pyrotekniikan käyttäminen lomakeskuksen alueella on kielletty. Myös aseiden tuominen lomakeskuksen alueelle ja niiden käyttö keskuksessa on kielletty.
  • Asiakas on vastuussa paloturvallisuusvaatimusten noudattamisesta. Nuotioiden sytyttäminen ja grillin sekä kynttilöiden käyttäminen on sallittua ainoastaan siihen tarkoitukseen määrätyillä paikoilla ja ehdoilla.
  • Lemmikkieläinten tuominen lomakeskuksen alueelle on sallittua ainoastaan silloin, mikäli siitä on keskuksen henkilökunnan kanssa etukäteen sovittu. Lemmikkieläimen omistajalla tai saahoitajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että eläin ei aiheuta vaaraa eikä häiritse lomakeskuksessa tai sen ympäristössä oleskelevia henkilöitä eikä aiheuta vahinkoa lomakeskuksen omaisuudelle, myös eläimen jätökset on siivottava.
  • 23.00-07.00 välisenä aikana on jatkuvasti tai toistuvasti muita henkilöitä häiritsevän melun tai valohaitan tuottaminen piha-alueella kielletty.
  • Asiakkaan on korvattava lomakeskukselle aiheutetut vahingot Lokutan lomakeskuksen esittämän laskun mukaisesti.
  • Järjestyssääntöjen rikkomisen tapauksessa lomakeskuksella on oikeus vaatia asiakkaalta sakkoa 100 (sata) euroa jokaisesta rikkomisesta.
  • Järjestyssääntöjen rikkomisen tapauksessa lomakeskuksen henkilökunnalla on oikeus vaatia järjestyssääntöjä rikkoneiden henkilöiden poistumista lomakeskuksen alueelta ja estää niiden paluunsa. Lomakeskuksen henkilökunnalla on myös oikeus vaatia asiakasta auttamaan järjestyssääntöjä rikkoneiden henkilöiden tunnistamisessa ja rikkomisen lopettamisessa. Mikäli asiakas ei tee yhteistyötä tässä asiassa, on lomakeskuksella oikeus lopettaa tapahtuma ja vaatia asiakasta ja kaikkia liittyviä henkilöitä poistumaan välittömästi lomakeskuksen alueelta.

  We are using cookies on our website

  Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.